Scroll with your mouse or arrow keys to see more!

Okay

Zones of regulation -videoprojekti

Osana opintojani ja Kehittyvä asiantuntijuus 2 -opintojaksoa teen videoesittelyn Zones of regulation -menetelmästä, joka on ohjelma itsesäätelyn tukemiseen. Harjoittelujaksolla Toimintaterapia Tammistolla, joka käyttää menetelmää terapialapsillaan, sain itse koulutuksen menetelmän käyttöön ja vakuutuin sen toimivuudesta.  Itsesäätelyä on tutkittu paljon ja määritelty eri tavoin, mutta Zonesin kehittäjä määrittelee sen koostuvan aistisäätelystä, tunnesäätelystä sekä toiminnanohjauksesta.

Suunnittelu: Käsikirjoituksen laatiminen

Suunnitelmavaiheen tärkein osuus oli tarkan käsikirjoituksen laatiminen. Tämä edellytti menetelmään ja sen taustateoriaan perusteellista perehtymistä. Ammatillisen media-alan kokemukseni vuoksi pystyin tuottamaan käsikirjoituksen rungon nopeasti. Haastavinta oli päättää, mitä osia melko laajasta ohjelmasta sisällyttää ja miten ne esittää. Päätin aloittaa sekvenssillä, jossa lapset puhuvat tunteistaan ja edetä selventämään menetelmän keinoja ja miksi ne ovat hyödyllisiä. Lopussa nähtäisiin onnistunutta itsesäätelyä menetelmän keinoilla toiminnallisessa tilanteessa. Kellotin tässä vaiheessa myös videon kestoksi n. 3 minuuttia, mikä oli sopiva tässä vaiheessa. Lähetin käsikirjoituksen eteenpäin kommentoitavaksi toimeksiantajalle.

Suunnitelman esittelyssä koulun webinaarissa keskusteltiin mm. menetelmän teoriapohjasta sekä tarpeesta tekstitykselle (EU:n saavutettavuusdirektiivi tulossa voimaan). Tekstitystä en ollut itse tullut ajatelleeksi ja se on ehdottomasti hyvä lisätä aikanaan valmiiseen videoon.

Myöhemmin sain toimeksiantajalta sähköpostia, että käsikirjoituksen ensimmäinen versio oli täydellinen, joten siirryin suoraan valmisteluvaiheeseen!

Valmistelu: Maalausta, testausta ja sisustamista

Videon kuvausten lähestyessä, olen alkanut valmistella työhuonettani kuvaustilaksi. Olen poistanut työpöydän ja järjestänyt kalusteet uudelleen saadakseni enemmän tilaa. Seuraavaksi on tarpeen tehdä rekvisiitan valmistusta ja kaluston testausta; on maalattava videolla käytettävä liitutaulu, testattava äänitystä, valkotasapainon säätämistä jne. Haastavin osuus tulee olemaan itse kuvauksen suunnittelu, koska useita lapsia ohjatessa pitää olla tehokas ja määrätietoinen.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Toimintaympäristöosaaminen: Asiakaslähtöiset kehittämistarpeet

64%
Työelämäosaaminen: Käytöksen asiantuntijuus

82%
Tiedonhallintaosaaminen: Luotettavan tiedon soveltaminen

73%