Scroll with your mouse or arrow keys to see more!

Okay

Zones of regulation -videoprojekti

Osana opintojani ja Kehittyvä asiantuntijuus 2 -opintojaksoa teen videoesittelyn Zones of regulation -menetelmästä, joka on ohjelma itsesäätelyn tukemiseen. Harjoittelujaksolla Toimintaterapia Tammistolla, joka käyttää menetelmää terapialapsillaan, sain itse koulutuksen menetelmän käyttöön ja vakuutuin sen toimivuudesta.  Itsesäätelyä on tutkittu paljon ja määritelty eri tavoin, mutta Zonesin kehittäjä määrittelee sen koostuvan aistisäätelystä, tunnesäätelystä sekä toiminnanohjauksesta.

Suunnittelu: Käsikirjoituksen laatiminen

Suunnitelmavaiheen tärkein osuus oli tarkan käsikirjoituksen laatiminen. Tämä edellytti menetelmään ja sen taustateoriaan perusteellista perehtymistä. Ammatillisen media-alan kokemukseni vuoksi pystyin tuottamaan käsikirjoituksen rungon nopeasti. Haastavinta oli päättää, mitä osia melko laajasta ohjelmasta sisällyttää ja miten ne esittää. Päätin aloittaa sekvenssillä, jossa lapset puhuvat tunteistaan ja edetä selventämään menetelmän keinoja ja miksi ne ovat hyödyllisiä. Lopussa nähtäisiin onnistunutta itsesäätelyä menetelmän keinoilla toiminnallisessa tilanteessa. Kellotin tässä vaiheessa myös videon kestoksi n. 3 minuuttia, mikä oli sopiva tässä vaiheessa. Lähetin käsikirjoituksen eteenpäin kommentoitavaksi toimeksiantajalle.

Suunnitelman esittelyssä koulun webinaarissa keskusteltiin mm. menetelmän teoriapohjasta sekä tarpeesta tekstitykselle (EU:n saavutettavuusdirektiivi tulossa voimaan). Tekstitystä en ollut itse tullut ajatelleeksi ja se on ehdottomasti hyvä lisätä aikanaan valmiiseen videoon.

Myöhemmin sain toimeksiantajalta sähköpostia, että käsikirjoituksen ensimmäinen versio oli täydellinen, joten siirryin suoraan valmisteluvaiheeseen!

Valmistelu: Maalausta, testausta ja sisustamista

Videon kuvausten lähestyessä, olen alkanut valmistella työhuonettani kuvaustilaksi. Olen poistanut työpöydän ja järjestänyt kalusteet uudelleen saadakseni enemmän tilaa. Seuraavaksi on tarpeen tehdä rekvisiitan valmistusta ja kaluston testausta; on maalattava videolla käytettävä liitutaulu, testattava äänitystä, valkotasapainon säätämistä jne. Haastavin osuus tulee olemaan itse kuvauksen suunnittelu, koska useita lapsia ohjatessa pitää olla tehokas ja määrätietoinen.

Toteutus: Kuvaukset

Ensimmäiset kuvaukset olivat perjantaina 22.3. Kyseessä oli videon toiminnallinen kohtaus, jossa lapsen itsesäätelyä havainnollistetaan arjen tilanteessa. Näyttelijänä toiminut 4-vuotias Usva suoriutui hienosti, ja käytti Zonesin keinoja itsesäätelyyn esimerkkillisesti, vaikka munien rikkominen ei sujunut kuten Strömsössä. 😉 Kuvauksen jälkeen paistoimme yhdessä lättyjä!

Toinen kuvauspäivä oli sunnuntaina 24.3., jolloin kuvasimme studiossa pääosan videosta. Kuvauslistalla oli menetelmään liittyvien periaatteiden ja keinojen esittelykohtaukset sekä kaikki lasten ryhmäkuvat. Toimeksiantaja oli saanut uudet hienot tyynyt Zones-väreissä sekä uudet kiviaivo- ja joustoaivopehmot. Tarjolla oli työryhmälle, eli lapsille ja aikuisille, pitsaa ja salaattia sekä jälkiruuaksi porkkanakakkua. Lapset suoriutuivat loistavasti, aikuisista allekirjoittanut teki pari teknistä virhettä ja toimeksiantaja unohti yhden välineen. Soveltamalla pääsimme eteenpäin ja päivä oli kaiken kaikkiaan kovin onnistunut!

Toteutus: Leikkaus

Kuvausten jälkeen massiivisen videomateriaalin purku ja organisointi kesti useita tunteja. Samalla oli hyvää aikaa siivota kuvauksen jäljet ja palauttaa tavarat normaaliin järjestykseen.

Seuraavien päivien aikana koostin tehokkaasti raakaleikkauksen nähdäkseni miten visio konkretisoituu sekä mahdollisten lisäkuvausten tarve.

Huomasin heti, että äänitöistä sekä musiikin lisäämisestä tulisi haastavaa, sekä alkuperäisen toiminnallisen kohtauksen yhteensovittaminen varsinkin videon loppuun. Tulta päin!

Toteutus: Viimeistely

Kun annoin projektin levätä muutaman päivän, sain yllättävän kivuttomasti ratkaistua ongelmat mm. musiikin kanssa. Sopiva musiikki löytyi lopulta tutulta säveltäjältä (www.bensound.com), joka tarjoaa maksullisten lisäksi myös ilmaisia kappaleita käyttöön. 

Vaikka omaa ääntä kertojaäänenä tuntuu pahalta kuunnella, oli se kuitenkin jälkikäteenkin ajateltuna paras vaihtoehto käytännön syistä. Jouduin tekemään kertojaäänen äänityksen uudestaan moneen kertaan, jotta löytäisin oikean mikrofonin ja asetukset saadakseni äänen kuulostamaan luonnolliselta. Lopuksi halusin vielä kerran äänittää uudestaan saadakseni seesteisemmän äänen, jotta rytmi ja tunnelma sopisi valittuun musiikkiin. 

Perfektionistina käytin pieniin viilauksiin ja hiomiseen paljon aikaa. Kuvauksissa minulla oli monta lankaa käsissäni, joten en mm. huomioinut sitä, että lapset välillä olivat hieman sivussa lattian askelmerkeistä. Tämä vaikutti valotukseen, mutta oli korjattavissa kuvasäädöillä leikkausohjelmassa. Työmäärän ollessa kuitenkin melko iso, olisi ikävä jättää pieniä virheitä näkyviin lopputulokseen. Lopuksi tein myös ohjaavien opettajien vinkin pohjalta koko videoon tekstityksen, jotta video olisi paremmin saavutettavissa kaikille. Lisää tietoa saavutettavuusdirektiivistä löydät täältä: https://saavutettavuusdirektiivi.fi/

Julkaisu

Viimeinen korjaus toimeksiantajan suunnalta oli pieni lisäys otsikkoplanssiin. Heidän väeltään kerätyissä kommenteissä toistuivat mustavalkoisen alun hienous ja videon hyvä pituus. Tavoitteena oli tuottaa mm. terapialasten vanhemmille kiinnostava ja selkeä esittely menetelmästä sekä sen hyödyistä. Tämä tavoite todettiin yhteistuumin saavutetuksi. Video kuvaa menetelmän perusperiaatteet selkeästi sekä konkreettisesti sitä, miten se liittyy arkeen.

Valmis video:

Asiantuntijuuden kehittyminen

Toimintaympäristöosaaminen: Asiakaslähtöiset kehittämistarpeet
64%
Työelämäosaaminen: Käytöksen asiantuntijuus
82%
Tiedonhallintaosaaminen: Luotettavan tiedon soveltaminen
73%

Toimintaympäristöosaaminen:

Tässä projektissa oli tärkeää kehittää asiakaslähtöisyyden osaamista yrityksen kehittämistarpeen näkökulmasta. Videon tarkoituksena oli esitellä menetelmää toimeksiantajan näkökulmasta ja tarpeista käsin, ei yleismaailmallisesti.

Työelämäosaaminen:

Osana sisällön suunnittelua ja toteutusta karttui itsesäätelyn ja käytöksen pulmien ammatillinen tietoperusta. Kokemusta ja tietoa menetelmästä itsessään karttui jopa yli projektin tarpeen. Kuvaustilanteissa lasten parissa tarvittiin ohjausosaamista, joka myös karttui entisestään.

Tiedonhallintaosaaminen:

Kokonaisen menetelmän tiivistäminen sanatarkkaan muotoilluksi ja luotettavaksi kertojaääneksi ja kuviksi on kehittänyt tiedon hallintaa, tiivistämistä ja esittämistä. Jokaisen väitteen tai representaation taustalla on tarkka harkinta tavoitteisiin peilaten, että mitä se kertoo katsojalle.

ABSTRAKTI

Tekijä: Harri Joensuu – ylioppilas, medianomi (amk), toimintaterapeuttiopiskelija (amk).

ZONES OF REGULATION -MENETELMÄN ESITTELYVIDEO

Terapialasten vanhemmat kaipaavat tietoa terapiassa käytettävistä menetelmistä, jotta voivat osaltaan tukea lapsen toiminnallista suoriutumista myös kotioloissa. Zones of regulation -menetelmä on amerikkalaisen toimintaterapeutti Leah Kuypersin kehittämä ohjelma, jossa opetellaan tunnistamaan ja säätelemään tunne- ja vireystiloja. Toimintaterapia Tammiston terapeutit ovat käyttäneet menetelmää sekä yksilö- että ryhmäterapiassa.

Kehitysprojektin tarkoituksena oli tuottaa materiaalia, jonka avulla Toimintaterapia Tammiston käyttämästä menetelmästä voidaan tiedottaa terapialasten vanhemmille. Tavoitteeksi muodostui luoda selkeä ja havainnollistava video, jonka käyttö lisää luottamusta asiakassuhteeseen ja sitouttaa lähihenkilöitä olemaan aktiivisesti mukana terapiaprosessissa. Vanhemmat, varhaiskasvattajat ja opettajat saavat myös tietoa siitä, miten osallistua lapsen itsesäätelyn tukemiseen lapselle terapiasta tutulla viitekehyksellä.

Video käsikirjoitettiin, kuvattiin ja leikattiin allekirjoittaneen toimesta. Käsikirjoitusta edelsi mittava tiedonhankinta ja itsesäätelyyn perehtyminen. Kuvausvaihe sisälsi valmisteluineen ja toteutuksineen paljon käytännön järjestelyjä, ongelmanratkaisua ja luovaa työtä. Kuvauksiin, jotka koostuivat kahdesta erillisestä kuvauspäivästä, värvättiin toimeksiantajan toimesta neljä lasta sekä allekirjoittaneen toimesta yksi lapsi. Materiaalista koostettiin leikkausvaiheessa käsikirjoituksen mukainen lopputulos, joka vastaa asetettuja tavoitteita.