Scroll with your mouse or arrow keys to see more!

Okay

Toimintaterapian portfolio

Zones of regulation -videoprojekti

Osana opintojani ja Kehittyvä asiantuntijuus 2 -opintojaksoa teen videoesittelyn Zones of regulation -menetelmästä, joka on ohjelma itsesäätelyn tukemiseen. Harjoittelujaksolla Toimintaterapia Tammistolla, joka käyttää menetelmää terapialapsillaan, sain itse koulutuksen menetelmän käyttöön ja vakuutuin sen toimivuudesta.  Itsesäätelyä on tutkittu paljon ja määritelty eri tavoin, mutta Zonesin kehittäjä määrittelee sen koostuvan aistisäätelystä, tunnesäätelystä sekä toiminnanohjauksesta. Suunnittelu: Käsikirjoituksen laatiminen Suunnitelmavaiheen tärkein osuus oli tarkan käsikirjoituksen laatiminen. Tämä edellytti menetelmään ja sen taustateoriaan perusteellista perehtymistä. Ammatillisen media-alan kokemukseni vuoksi pystyin tuottamaan käsikirjoituksen rungon nopeasti. Haastavinta…

Lue lisää
Zones of regulation -videoprojekti
Harjoittelu 3: Toimintaterapia Tammisto

Harjoittelu 3: Toimintaterapia Tammisto

Vaikka tavoitteenani ei alunperin ollut työskennellä lasten kanssa, halusin kokemuksen asiakasryhmästä suorittamalla yhden harjoittelun lasten parissa. Pääsin Toimintaterapia Tammistolle, missä löysin kutsumukseni erityislasten parista. Lapset osoittautuivat mahtaviksi persooniksi ja herättivät minussa lasten toiminnallisten oikeuksien puolestapuhujan.  Harjoittelun ohjaajani Marika Hurmeen kanssa työskentelimme enimmäkseen autismin kirjon häiriön ja/tai kehitysvamman omaavien lasten kanssa. Terapiat olivat kaikki vahvasti interventiovaiheessa. Löysin erityiskiinnostuksen kohteita autismin kirjon häiriöistä sekä kaveritaitojen ryhmistä, joita sain suunnitella ja myös ohjata (valokuvat yllä).Pääsin muidenkin terapeuttien matkaan, jolloin sain myös kokemusta myös lasten…

Lue lisää

Harjoittelu 2: Tammenlehväkeskus

Ensimmäinen varsinainen työharjoitteluni oli Tammenlehväkeskuksessa Tampereella, neurologisen kuntoutuksen osastolla. Kokeneen toimintaterapeutti Tuula Lahtiharjun ohjauksessa sain arvokasta kokemusta asiakslähtöisyydestä, neurologisten ongelmien erityispiirteistä, toimintakyvyn arvioinnista ja fokuksen toiminnassa pitämisestä. Pystyin tuomaan yhteisiin keskusteluihimme Anne Fisherin ajatuksia toiminnasta ja taidoista, kuten myös OTIP-mallin. Fisherin ajatukset ja toimintaterapian prosessimalli sopivat hyvin neurologiseen kuntoutukseen, joten paikka oli oivallinen niiden oppimiseen käytännössä.Työskentelin tiiviimmin esim. kahden avh-kuntoutujan kanssa, joilla suoritin toimintakyvyn arviointia päivittäisten toimien ja käden testien merkeissä. Itsestä huolehtimisen toimia, turvallista liikkumista sekä keittiötoimintoja harjoiteltiin interventiovaiheessa…

Lue lisää
Harjoittelu 2: Tammenlehväkeskus
Toimintaterapian tutkimussymposium

Toimintaterapian tutkimussymposium

Ideasta toteutukseksiOsallistuin Toimintaterapian tutkimussymposiumin suunnittelu- ja toteutusprojektiin markkinointitiimin ohjaajana. Tarkoituksena oli tehdä etupäässä suomalaisille toimintaterapeuttiopiskelijoille suunnattu video tapahtumaa mainostamaan, tavoitteena herättää mielenkiintoa.Suunnittelussa ja kuvauksissa apukätenä toimi markkinointitiimissä myös kuvaajataustainen toimintaterapeuttiopiskelija Heikki Takala. Näyttelijöiksi värväsin muista kuvauksista tutun pariskunnan: Ida Valtin ja Janne Heiskasen. Ideana oli leikitellä toimintaterapeuttien ammattialaan, tutkimussymposiumin teemoihin ja nimeen liittyen mm. näyttöön perustuvuudella ja virtuaalitekniikalla. Videolla innokas toimintaterapeutti rakentaa itselleen virtuaalilasit, kun kuulee Jyväskylän tutkimussymposiumissa olevan virtuaalitekniikkaa esillä. Futuristinen lopputulos näkyy videon lisäksi julisteissa ja promokuvissa.Tiimin tuotokset…

Lue lisää