Scroll with your mouse or arrow keys to see more!

Okay

Harjoittelu 3: Toimintaterapia Tammisto

Vaikka tavoitteenani ei alunperin ollut työskennellä lasten kanssa, halusin kokemuksen asiakasryhmästä suorittamalla yhden harjoittelun lasten parissa. Pääsin Toimintaterapia Tammistolle, missä löysin kutsumukseni erityislasten parista. Lapset osoittautuivat mahtaviksi persooniksi ja herättivät minussa lasten toiminnallisten oikeuksien puolestapuhujan.  

Harjoittelun ohjaajani Marika Hurmeen kanssa työskentelimme enimmäkseen autismin kirjon häiriön ja/tai kehitysvamman omaavien lasten kanssa. Terapiat olivat kaikki vahvasti interventiovaiheessa. Löysin erityiskiinnostuksen kohteita autismin kirjon häiriöistä sekä kaveritaitojen ryhmistä, joita sain suunnitella ja myös ohjata (valokuvat yllä).

Pääsin muidenkin terapeuttien matkaan, jolloin sain myös kokemusta myös lasten liikuntarajoitteista sekä esim. cp-vammasta. Innostuin myös mm. visuaalisen hahmottamisen haasteiden arvioinnista ja interventioista kynätehtävien, legojen ja lautapelien muodossa.

Sain harjoitteluni aikana koulutuksen Zones of regulation -menetelmään, joka on toimintaterapeutti Leah Kuypersin kehittämä menetelmä lapsen itsesäätelyn tukemiseksi. Hyvää palautetta sain asioihin perusteellisesta paneutumisesta sekä vuorovaikutussuhteen luomisesta.

Taitojen karttuminen

Vuorovaikutussuhteen luominen
84%
Päivittäisten toimintojen arviointi ja interventiot
65%
Ryhmien ohjaaminen
62%
Itsesäätelyn tukeminen
54%
Autismikuntoutus
32%
Liikuntavammojen interventiot
12%