Scroll with your mouse or arrow keys to see more!

Okay

Harjoittelu 2: Tammenlehväkeskus

Ensimmäinen varsinainen työharjoitteluni oli Tammenlehväkeskuksessa Tampereella, neurologisen kuntoutuksen osastolla. Kokeneen toimintaterapeutti Tuula Lahtiharjun ohjauksessa sain arvokasta kokemusta asiakslähtöisyydestä, neurologisten ongelmien erityispiirteistä, toimintakyvyn arvioinnista ja fokuksen toiminnassa pitämisestä. Pystyin tuomaan yhteisiin keskusteluihimme Anne Fisherin ajatuksia toiminnasta ja taidoista, kuten myös OTIP-mallin. Fisherin ajatukset ja toimintaterapian prosessimalli sopivat hyvin neurologiseen kuntoutukseen, joten paikka oli oivallinen niiden oppimiseen käytännössä.

Työskentelin tiiviimmin esim. kahden avh-kuntoutujan kanssa, joilla suoritin toimintakyvyn arviointia päivittäisten toimien ja käden testien merkeissä. Itsestä huolehtimisen toimia, turvallista liikkumista sekä keittiötoimintoja harjoiteltiin interventiovaiheessa ahkerasti. Keskuksessa on myös geriatrisen kuntoutuksen osasto, jossa vedin kahta viikoittaista toimintaterapiaryhmää. Toimintoina oli kaikkea käsijumpasta vesivärimaalaukseen, mutta suosituin oli levyraati.

Keskuksessa oli hyvin vähällä käytöllä oleva biljardipöytä, joten aloitimme hetimmiten biljardiryhmän, joka oli varsinkin miespuolisten kuntoutujien keskuudessa suosittu. Halvausoireista kärsivät asiakkaat joutuivat usein käyttämään heikommalla kädellään apukeppiä pelatessaan. Se oli hankalaa ja tahtoi lannistaa motivaation. Asiakkaanamme oli eräs kokenut kela-kuntoutuja, jolla on spastinen hemiplegia.

Sain idean valmistaa hänelle biljardi-ortoosin. Yhteistyössä suunnitellen kuntoutujan kanssa syntyi apuväline, jota muokattiin useaan kertaan pelikokemuksen karttuessa. Kömpelön apukepin sijaan hän pystyi tällä välineellä pelaamaan normaalisti, mikä nosti mielialaa ja edesauttoi motivoitumaan koko kuntoutukseen. 

Tällä jaksolla sain hyvää palautetta erityisesti terapeuttisen vuorovaikutussuhteen luomisesta sekä rohkaisua kokeilla muilla harjoittelujaksoilla aikuispsykiatrian asiakasryhmää. 

Taitojen karttuminen:

Vuorovaikutussuhteen luominen
65%
Päivittäisten toimintojen arviointi ja interventiot
40%
Ryhmien ohjaaminen
32%