Scroll with your mouse or arrow keys to see more!

Okay

Harjoittelu 3: Toimintaterapia Tammisto

Vaikka en alunperin aikonut työskennellä lasten kanssa, halusin varmistua asiasta suorittamalla yhden harjoittelun lasten toimintaterapiassa. Pääsin Toimintaterapia Tammistolle, missä löysin kutsumukseni erityislasten kanssa. Erityislapset itsessään osoittautuivat mahtaviksi persooniksi.

Harjoittelun ohjaajani Marika Hurmeen kanssa työskentelimme enimmäkseen autismin kirjon häiriön ja/tai kehitysvamman omaavien lasten kanssa. Terapiat olivat kaikki vahvasti interventiovaiheessa. Löysin erityiskiinnostuksen kohteita autismin kirjon häiriöistä sekä kaveritaitojen ryhmistä, joita sain suunnitella ja myös ohjata.

Harjoittelu 2: Tammenlehväkeskus

Ensimmäinen varsinainen työharjoitteluni oli Tammenlehväkeskuksessa Tampereella, neurologisen kuntoutuksen osastolla. Kokeneen toimintaterapeutti Tuula Lahtiharjun ohjauksessa sain arvokasta kokemusta asiakslähtöisyydestä, neurologisten ongelmien erityispiirteistä, toimintakyvyn arvioinnista ja fokuksen toiminnassa pitämisestä. Pystyin tuomaan yhteisiin keskusteluihimme Anne Fisherin ajatuksia toiminnasta ja taidoista, kuten myös OTIP-mallin. Fisherin ajatukset ja toimintaterapian prosessimalli sopivat hyvin neurologiseen kuntoutukseen, joten paikka oli oivallinen niiden oppimiseen käytännössä. Työskentelin tiiviimmin esim. kahden…