Scroll with your mouse or arrow keys to see more!

Okay

Zones of regulation -videoprojekti

Osana opintojani ja Kehittyvä asiantuntijuus 2 -opintojaksoa teen videoesittelyn Zones of regulation -menetelmästä, joka on ohjelma itsesäätelyn tukemiseen. Harjoittelujaksolla Toimintaterapia Tammistolla, joka käyttää menetelmää terapialapsillaan, sain itse koulutuksen menetelmän käyttöön ja vakuutuin sen toimivuudesta.

Itsesäätelyä on tutkittu paljon ja määritelty eri tavoin, mutta Zonesin kehittäjä määrittelee sen koostuvan aistisäätelystä, tunnesäätelystä sekä toiminnanohjauksesta.

Harjoittelu 3: Toimintaterapia Tammisto

Vaikka en alunperin aikonut työskennellä lasten kanssa, halusin varmistua asiasta suorittamalla yhden harjoittelun lasten toimintaterapiassa. Pääsin Toimintaterapia Tammistolle, missä löysin kutsumukseni erityislasten kanssa. Erityislapset itsessään osoittautuivat mahtaviksi persooniksi.

Harjoittelun ohjaajani Marika Hurmeen kanssa työskentelimme enimmäkseen autismin kirjon häiriön ja/tai kehitysvamman omaavien lasten kanssa. Terapiat olivat kaikki vahvasti interventiovaiheessa. Löysin erityiskiinnostuksen kohteita autismin kirjon häiriöistä sekä kaveritaitojen ryhmistä, joita sain suunnitella ja myös ohjata.